Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

FOOD METAL: HAIL AND EAT

Για όσους δε γνωρίζουν είναι από το υπέρτατο τραγούδι HAIL AND KILL.

Brothers I am coming
From inside of the fridge,
But I am all alone.
A big cake lies ahead
Forever I will eeeeeeaaaaat like a pig from a faaaaaaarm.
They all went to eat like the starving wolves in the night
Hold your dinner hiiiiiiiiiiiigh!

Chickens and porks are waiting for the farmer in his house
Could I eat a mouse?
Hear me while I scream
As my mouth froze from an ice cream
None shall see me then.

Cucumbers and nuts are taken by the meat,
By divine right hail and eat! HA!

Hail, hail, hail and eat! HAIL AND EAT!

My uncle was a fat man
Like Evert in his prime
I told him to have a diet!
Now, he will bring steaks, onions and chips
The table of dinner is his faith.

Cucumbers and nuts are taken by the meat,
By divine right hail and eat! HA!

Hail, hail, hail and eat! HAIL AND EAT!

Kill the salads
Burn the fruits
Stab the lettuce’s heeeeeaaaaarts!
Slay the sheep as they cry!
Kill the rabbits
Burn the hens
Put all the food in the heat!
Hail and eat!

Cucumbers and nuts are taken by the meat,
By divine right hail and eat! HA!

Hail, hail, hail and eat! HAIL AND EAT!

I wanna find a fooooooooooooooooooooooooork! HAIL AND EAT!


Υ.Γ.: Παρακαλώ να είσθε επιεικείς, οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν στο γυμνάσιο, όταν ήμουν μικρός και ηλίθιος. Τώρα που είμαι μεγάλος και ηλίθιος δε γράφω στίχους!